Logo

Sekretaris Daerah

 

 

Nama Pimpinan

Drs. Hamli Kursani, M.Si

NIP

196012171985031007

Pangkat /Gol.Ruang

Pembina Utama Muda/IV/c

Jabatan

Sekretaris Daerah

 

 

 

Struktur Organisasi